Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Τελικός με Θεοφιλόπουλο ?

Ήμαρτον, γ@μώ την ΕΡΤ και τους υπαλλήλους σας !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: