Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Βουλευτές στα πρόθυρα της εξόδου

Voliotaki: Βουλευτές στα πρόθυρα της εξόδου: "Αρκετοί σκέφτονται την παραίτηση Κύμα παραιτήσεων υπουργών πριν από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος φοβούνται στο Μέγαρο Μαξίμο..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: