Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Φωτόπουλος

Φωτόπουλος 
Επάγγελμα : Συνδικαλιστής : το καλύτερο επάγγελμα στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: