Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Τα κολεγιόπαιδα που θέλουν να μας κυβερνήσουν!

Voliotaki: Τα κολεγιόπαιδα που θέλουν να μας κυβερνήσουν!: Είναι γνωστό ότι αυτό που κυρίως μετράει στις μέρες μας δεν είναι τα πτυχία αλλά οι καλές γνωριμίες. Όλοι το λένε, όλοι το γνωρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: