Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Φυγάδευσε στο εξωτερικό 52 εκατ. ευρώ και δήλωσε σ...

Voliotaki: Φυγάδευσε στο εξωτερικό 52 εκατ. ευρώ και δήλωσε σ...: Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τα εμβάσματα που έφυγαν προς τράπεζες του εξωτερικού, τη χρονιά που η χώρα μας μ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: