Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Δεδομένα

Ακούμε συνέχεια λόγια. Εγώ, ένα πράγμα ξέρω, η αγορά έχει "στεγνώσει" και δεν σώζεται με τίποτα. Προβλέπω (δυστυχώς) κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων,  στο οποίο θα έχει άσχημο αντίκτυπο στις δικές μας θέσεις εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: