Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Αλλαγές στην εκπαίδευση – Αυξάνονται οι ώρες διδασ...

Voliotaki: Αλλαγές στην εκπαίδευση – Αυξάνονται οι ώρες διδασ...:   Στην αναμόρφωση του ωραρίου, δηλαδή την αύξηση των ωρών διδασκαλίας...

*Ετοιμαστείτε για απεργίες.........για τα κεκτημένα των δασκάλων!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: