Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Ταμπούρλα στη βαρετή δημοκρατία...

Nonews-NEWS: Ταμπούρλα στη βαρετή δημοκρατία...: "Οι ψυχικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν στους τρόφιμους των γυμναστηρίων και της νύχτας να ταυτίζονται με τους οπλίτες του σπαρτιατικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: