Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Πάνω από 20.000 Αθηναίοι δεν έχουν στέγη και φαγητ...

Voliotaki: Πάνω από 20.000 Αθηναίοι δεν έχουν στέγη και φαγητ...: Την πρώτη μεγάλη κοινωνική έρευνα για τις ευπαθείς ομάδες στην Αθήνα, καθώς και τις πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπισ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: