Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στ...

Voliotaki: Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στ...: Σε κανονική λειτουργία εισέρχεται από την ερχόμενη Δευτέρα το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Καρδίτσας, καθώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: