Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Οι εποχές έχουν αλλάξει: 3 στα 4 παιδιά, ζήτησαν t...

Voliotaki: Οι εποχές έχουν αλλάξει: 3 στα 4 παιδιά, ζήτησαν t...: Οι εποχές που τα παιδιά ζητούσαν από τον Αγιο Βασίλη, απλά και… συμβατικά δώρα , έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Τα σημερινά παιδιά μετά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: