Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ενοποιούνται 60 ασφαλιστικά ταμεία

Voliotaki: Ενοποιούνται 60 ασφαλιστικά ταμεία: Ολοκληρώνεται η διαδικασία Αλλάζει ριζικά το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα Αλλάζει ριζικά το τοπίο στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: