Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Άγρια γιούχα στον Βενιζέλο…

Voliotaki: Άγρια γιούχα στον Βενιζέλο…: Ουουουου ! Μόλις άρχισε να μιλάει του την ‘πέσαν. Οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας κινήθηκαν εναντίον εκείνων που είχαν ξεσπάσει σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: