Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Success Story: Κοσμοπλημμύρα και στη σημερινή διανομή τροφίμων...

ΤΟ ΓΡΕΚΙ: Success Story: Κοσμοπλημμύρα και στη σημερινή διαν...: Ο υρές σχηματίζονται και το Σάββατο στη δωρεάν διανομή τροφίμων από παραγωγούς λαϊκών αγορών στον Περισσό. φωτ. από τον Δρομογράφο, από...

Δεν υπάρχουν σχόλια: