Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: Το 35% των Ελλήνων ζε...

ΤΟ ΓΡΕΚΙ: Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: Το 35% των Ελλήνων ζε...: Η φτώχεια απειλεί στην ΕΕ το 24% του πληθυσμού, δηλαδή 124 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεραίνει στην έκθεσή του για την Κοινωνική Προστασί...

Δεν υπάρχουν σχόλια: