Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Η ελληνική προεδρία σε αριθμούς: Τα γεύματα, οι πτ...

Voliotaki: Η ελληνική προεδρία σε αριθμούς: Τα γεύματα, οι πτ...: Γεύματα με χορηγό μια τράπεζα για τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνολικά « τραπεζώσαμε » 21.756 άτομα Έναν διαφορετικό α...

Δεν υπάρχουν σχόλια: