Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Voliotaki: 34.000 χιλιάδες Έλληνες έφυγαν μετανάστες στην Αυσ...

Voliotaki: 34.000 χιλιάδες Έλληνες έφυγαν μετανάστες στην Αυσ...: Οι περισσότεροι είχαν υπηκοότητα, αλλά πολλοί πήγαν με τουριστική βίζα και προσπάθησαν να την αλλάξουν Περί τους 33.951 Ελληνες εγκατα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: