Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογήθηκαν οι διαζευ...

Voliotaki: Ως ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογήθηκαν οι διαζευ...: M ε συντελεστή 26% και προκαταβολή φόρου 55%, ότι δηλαδή ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φορολογήθηκαν χιλιάδες διαζευγμένες ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: